Nikola Kołodziejczyk został stypendystą Ministra. W ramach stypendium zrealizował napisanie kompozycji na zespół katarynek i muzyków instrumentalistów.
Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
link do nut do skomponowanego utworu:
http://ww.nikolakolodziejczyk.com/sites/default/files/katarynki/Parts.zip

Undefined